İş

4. Nükleer Santral Projesi için saha araştırmaları başladı

Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’nın en kapsamlı nükleer enerji platformu olan 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Tepesi – NPPES, 21 Haziran 2023 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Stand Sarayı’nda başladı. Türkiye’de nükleer enerji yatırımlarına ilgi duyan Rusya, Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyeti geniş katılımla NGS’de yerini aldı. Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Daire Başkanı Salih Sarı: “4. Nükleer santral projesi için saha araştırmalarımız devam ediyor.”

 

Enerji ve Olağan Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından organize edilmektedir. 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Tepesi (NPES), 21 Haziran 2023Açık İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Stand Sarayı Türk sanayicisini nükleer sanayinin küresel oyuncuları ile buluşturan ve yeni nükleer enerji fırsatları için işbirliklerinin geliştirilmesine aracılık eden NGS’de Akkuyu NGS’deki gelişmelerin yanı sıra iş fırsatları ve küçük ölçekli uzmanlar hakkında bilgi verilecek. Türkiye’de kurulması planlanan ikinci ve üçüncü nükleer santrallerde ise modüler reaktörler bekliyor. paylaşacak

 

NGS’lerin açılışı; Enerji ve Konvansiyonel Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Daire Başkanı Salih Sarı, ASO Lideri Seyit Ardıç, NSD Lideri Alikaan Çiftçi, Akkuyu NGS İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, SPIC – China State Power Investment Company Türkiye Proje Lideri Xiaohang Wang, Kore Nükleer Derneği Başkan Yardımcısı Min-Cheol Lee, Turkey Nuclear Power A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Necati Kaya ve Assystem International Power New Projects & MECA Bölgesi Lider Yardımcısı Guillaume Puravetgerçekleştirilen Dünya Nükleer Birliği İcra Direktörü Sama Bilbao y Leonda bir görselle etkinliğe katıldı.

 

Önümüzdeki 30 yılda 100 milyar dolardan fazla nükleer yatırıma ihtiyacımız var.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Nükleer Altyapı Geliştirme Daire Başkanı Salih Sarı: “Karbon nötr hedeflere ulaşma noktasında nükleer enerjinin üretimdeki payını 2035’te yüzde 11,1’e, 2053’te ise yüzde 29,3’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için 20 GW’ın üzerinde nükleer kapasite inşa etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda önümüzdeki 30 yılda 100 milyar doların üzerinde nükleer yatırıma ihtiyacımız var. Bu kapsamda 4 üniteli Akkuyu’ya ek olarak en az 12 üniteli üç büyük ölçekli nükleer santral projesini hayata geçirmeyi ve SMR teknolojilerini de kullanmayı planlıyoruz. SMR’lerin daha kolay finansman, sahada esneklik, elektriksiz kullanım, fabrikada üretilebilirlik, modüler yapı ve seri üretime açıklık gibi özellikleriyle daha geniş bir yatırımcı kitlesine hitap edeceğini ve yatırımcılara katma değeri yüksek iş fırsatları sunacağını düşünüyoruz. yerli sanayimiz. SMR tasarımının ülkemizde oluşturulması için üç kriter bizim için değerlidir. Bunlar; lisanslanabilirlik, ticarileştirilebilirlik ve yerelleştirilebilirlik. SMR yatırımlarının özel sektör tarafından ve mümkün olan en yüksek yerli katkı ile gerçekleştirilmesi için SMR’lere yönelik iş modeli ve yasal çerçeve geliştirme ve yer seçimi çalışmalarımız devam etmektedir.

 

4. nükleer santral projesi için saha araştırmaları devam ediyor

Salih Sarı Sözlerine şöyle devam etti: “Nükleer enerjiye ulaşmak ülkemizin 60 yıllık hayalidir. 27 Nisan 2023 tarihinde ülkemizin nükleer serüveninde çok değerli bir adımı geride bıraktık. Akkuyu Nükleer Santralimiz resmen nükleer tesis statüsüne kavuşmuştur. Bu sayede ülkemiz nükleer güce sahip ülkeler liginde yerini almıştır. Önümüzdeki yıl santralin ilk ünitesinden elektrik üretmeyi hedefliyoruz. 2027 yılı sonuna kadar santralin diğer ünitelerinin de devreye alınması ile en çok nükleer güce sahip ilk 10 ülke arasında yer alacağız. Sinop’ta ikinci bir nükleer santralin kurulacağı yerin geçmişten günümüze kapsamlı bir şekilde çalışılması ve gerekli saha çalışmaları ve karakterizasyonun tamamlanmış olması nedeniyle, projenin yeni bir ortak ülke ile hızlı bir şekilde hayata geçirilebileceğine inanıyoruz. Şu anda bu alanla ilgili olarak Güney Kore ve Rusya Federasyonu ile görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca Trakya bölgesine üçüncü bir santral kurulması konusunda Çin hükümeti ile görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca dördüncü nükleer santral için saha araştırmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bunların yanı sıra SMR konusunda ABD, İngiliz ve Fransız firmaları ile yakın temas halindeyiz.”

 

Diğer santral projelerinde de yerli katkı oranını kademeli olarak artıracağız.

Sarı: “Nükleer santraller sadece elektrik üretim tesisi değil, aynı zamanda inşaat, elektrik-elektronik ve makine olmak üzere sanayinin birçok koluna yeni iş imkanları yaratacak yüksek teknolojili tesisler. Yerlilik hedefi koyduk.” bugüne kadar 4,3 milyar dolar yani yüzde 47 katkı sağladık.Diğer nükleer santral projelerimizde de yerli katkı oranını kademeli olarak artırmayı ve önümüzdeki 30 yılda nükleer sanayinin tüm alanlarında yeterli seviyeye gelmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Akkuyu santralinin işletilmesinde yerli firmalarımıza 400 milyon doların üzerinde istihdam imkanı var” dedi.

 

Nükleer enerjinin küresel oyuncularının tedarikçisi olabiliriz

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç: “Türkiye’nin istikrarlı ve kararlı nükleer enerji hamlesi tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi’ne Rusya, Güney Kore, Çin ve birçok ülkenin nükleer sektör temsilcileri katılıyor. Nükleer enerjide dünya lideri konumunda olan ülkelerin bu Zirve’ye katılması bizler için son derece değerlidir. Küresel tedarik zincirinin bir modülü haline gelmek için Türk sanayicisini bekleyen pek çok fırsat var. Ankara Sanayi Odası olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Güçlendirme Programı ile hayata geçirdiğimiz Nükleer Sanayi Kümesi NÜKSAK’ın her aşamasında 75 üye sanayicimizle birlikte çalışıyoruz. Ülkemizin ilk nükleer santrali olan Akkuyu’da hem ekipman hem de hizmet veren Türk şirketlerinin birçoğu NÜKSAK üyesidir. Türkiye’nin girişimci gücü olarak çevreye duyarlı yeşil üretim modelini destekleyerek ülkemizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yeşil dönüşümün sektörün gündeminde her zamankinden daha fazla yer aldığı bu dönemde, dünyanın beklediği temiz, karbonsuz ve sürdürülebilir enerji için ilk akla gelen seçeneğin nükleer santraller ile elektrik üretimi olması kaçınılmazdır. ihtiyaçlar.

 

NPPES işbirlikleri geliştirecek

Nükleer Sanayi Derneği Lideri Alikaan Çiftçi “Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS, biz sanayicilere önemli bir nükleer tecrübe kazandırmış, doğrudan ve dolaylı olarak ekonomimize istihdam ve canlılık sağlamıştır. Akkuyu sayesinde Türk firmaları nükleer enerji alanında hangi teçhizatın nasıl ve ne şekilde üretilmesi gerektiği konusunda büyük tecrübe kazandı. Nükleer Sanayi Derneği olarak, sanayicilerimizin sadece Türkiye’de değil, dünya çapında nükleer santrallerin ekipman tedarik zincirinde değerli roller oynayarak ihracatçı konuma gelebileceğine inanıyoruz. Sanayicilerimizin ihracatçı vizyonunu desteklemek amacıyla Kasım 2022’de Dünya Nükleer Birliği’ne üye olduk. Dünyanın dört bir yanından 17 uluslararası nükleer endüstri derneği ile İyi Niyet Anlaşmaları imzaladık. Yeni nükleer enerji yatırım fırsatlarını tartışmak ve nükleer endüstrinin küresel oyuncuları ile Türk sanayicileri arasındaki iş birliğini geliştirmek amacıyla her yıl NGS’leri hayata geçiriyoruz. NPPES’in bu yıl da değerli işbirliklerine aracılık edeceğine inanıyorum.”

 

Dedusenko: “Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklığımıza çok değer veriyoruz”

Akkuyu NGS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko NGS açılışında da şu noktalara dikkat çekildi: “Bu yılın Nisan ayında Akkuyu NGS sahasına ilk parti nükleer yakıtın teslim edilmesiyle Türkiye resmen nükleer güç geliştiren ülkeler topluluğuna katılmış oldu. Bu nedenle gururla söyleyebiliriz ki nükleer enerji sadece Türkiye’nin geleceği değil, bugünün de geleceğidir. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin sivil nükleer teknoloji bayrağını dalgalandırmasına yardım etmenin ayrı bir anlamı var. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin Akkuyu NGS’de nükleer üretim teknolojisi ile birlikte ikinci yüzyıla girdiği anlamına gelmektedir. Ve bu yüzyıl boyunca Akkuyu NGS, Türkiye’nin daha fazla sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek için temiz enerji üretecek. Türkiye Cumhuriyeti ile ortaklığımıza büyük değer veriyoruz ve gelişimi için büyük bir potansiyel görüyoruz.”

 

SPIC, Türk ortakları ile uzun vadeli ve istikrarlı bir işbirliği kurmayı hedefliyor

SPIC – China State Energy Investment Corporation Türkiye Projesi Başkanı Xiaohang Wang “Bugün 130’dan fazla ülke ve bölge, iklim değişikliğine yanıt olarak karbon nötr hedefler önerdi ve küresel nükleer enerji endüstrisi toparlanmasını hızlandırıyor. Güç güvenliğini sağlamak için nükleer enerji, birçok ülke için düşük karbonlu enerji dönüşümü elde etmek için gerçekçi bir seçim olacaktır. Türk hükümetinin nükleer enerji geliştirme konusundaki güvenini ve kararlılığını çok takdir ediyoruz ve Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda önemli bir nükleer güç ülkesi olacağına inanıyoruz. SPIC, dünyanın en büyük temiz enerji üreticisidir. Nisan 2023 sonu itibarıyla SPIC, yüzde 67’den fazlası saf elektrik olmak üzere toplam 235 GW elektrik üretim kapasitesini yönetiyor. İş kapsamımız Türkiye, Kazakistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Brezilya ve Avustralya dahil olmak üzere 47 ülke ve bölgeyi kapsamaktadır. Çin ve Türk hükümetlerinin desteğiyle, son on yılda ilgili Türk şirketleriyle güç alanında yoğun bir işbirliği yapıyoruz. SPIC, Çin’de nükleer enerji santralleri inşa ederken gelişmiş pasif üçüncü nesil nükleer enerji teknolojisi için Türk ortaklarla işbirliği yapmaya aktif olarak kararlıdır. Nükleer enerji inşaatı, geliştirme, mühendislik inşaatı, ekipman imalatı, işletimi ve bakımı alanlarındaki teknoloji ve sanayi avantajlarımızı güçlendirme konusundaki başarılı uygulama deneyimimizi paylaşmaya ve Türkiye’nin kalkınması için Türk ortaklarla uzun vadeli ve istikrarlı bir işbirliği ortaklığı kurmaya hazırız. karbon nötr hedeflerine ulaşabilir.”

 

Küresel nükleer kapasitenin üç katına çıkarılması gerekiyor

Dünya Nükleer Birliği İcra Direktörü Sama Bilbao y Leon NPPES, güç kaynaklarımızın güvenliğinin ve dayanıklılığının birkaç yıldır sorgulandığı ve güç politikası ve stratejisinde büyük bir belirsizliğin olduğu bir zamanda geçiyor. İyi haber şu ki, nükleer enerji tüm ekonomiyi uygun maliyetli ve adil bir şekilde karbondan arındırıyor. “Bu sayede herkes, yaşam kalitesi ve esenlik sağlayan temiz, bol, 7/24 uygun fiyatlı elektriğe erişebilecek. Türkiye, nükleer enerjinin sunduğu tüm avantajlardan yararlanma konusunda şimdiden büyük ilerleme kaydediyor. Devam eden dört tane var. Akkuyu NGS’deki inşaatlar Ünite devreye girdiğinde Türkiye’nin elektriğinin %10’undan fazlasını temiz, güvenilir ve uygun maliyetli bir şekilde sağlayacak Akkuyu’nun tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye’nin gayri safi yurtiçi hasılasına katkısının 50 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. • Üçüncü nükleer santraller ve SMR’ler ile ilgili müzakereler devam etmektedir.Türkiye’nin dünyadaki nükleer tedarikçi konumunu pekiştirdiği açıktır ve dünya çapında yeni nükleer inşaat süreçleri hız kazandıkça, uluslararası nükleer enerji için daha da büyük fırsatlar olacaktır. önümüzdeki on yılda sanayinin Türkiye’nin zengin tedarikçi zenginliğinden yararlanabilmesi için Paris Anlaşması’nda öne sürülen iddialı ama gerçekçi net sıfır hedeflerine uygun maliyetli ve adil bir biçimde ulaşmaya kararlıysak, küresel nükleer kapasitenin üç katına çıkarılması gerekiyor. Nükleer enerjinin, daha temiz ve müreffeh bir geleceği yönlendiren yeni küresel güç sisteminin merkezinde olacağına inanıyorum.

 

İnsan kaynağına yatırım yapıyoruz

Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Necati Kaya:“Nükleer ekosistemimiz içerisinde TÜNAŞ olarak yeni nükleer enerji yatırımlarını ülkemize kazandırmak, bu yolla teknoloji ve bilgi birikimini ülkemize aktarmak ve bu işlerin vazgeçilmez insan kaynağını yetiştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. sivil alanda teknoloji ve bilgi transferini sağlamak ve bu sayede sektörümüze yeni yetkinlikler kazandırmak için biz de sizler için değerli çalışmalar yapıyoruz.

Teknoloji ve bilgi transferi, onları alma kapasitemizle doğru orantılıdır. Bu nedenle bu kapasiteyi artırmak için insan kaynağımız başta olmak üzere değerli yatırımlar yapmaktayız. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı yüksek lisans ve doktora bursları ile nükleer ve ilgili alanlardaki öğrencilerimizi gelişmiş ülkelere nükleer bölümde eğitim amaçlı göndermekteyiz. Ülkeler arasındaki iş birliği kapsamında ilgili ülkelerin ülkemize sağladığı burslar kapsamında her yıl onlarca gencimizi yurt dışına yüksek lisans ve doktora eğitimine gönderiyoruz.”

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu